anticonceptie

‘t Haagsch Geboortehuys

Het gebruik van anticonceptie kan controle geven over de wens om wel of niet zwanger te raken. Afhankelijk van de levensfase kunnen behoeften veranderen waardoor de wens voor anticonceptie kan veranderen. Omdat iedere vrouw uniek is zijn er diverse opties waar gebruik van gemaakt kan worden. Bij `t Haagsch Geboortehuys vinden wij het belangrijk om vrouwen de keuze te geven om wel of geen gebruik te maken van anticonceptie. Door middel van goede informatie over de diverse mogelijkheden willen wij bij de wens voor anticonceptie samen kijken naar de meest geschikte vorm per vrouw.

In de volgende besproken anticonceptie methoden zitten hormonen. Door middel van de hormonen wordt de ovulatie en de innesteling beïnvloed. Per methoden verschilt de hoeveelheid hormonen.

In de combinatiepreparaten, zoals de orale combinatiepil, vaginale ring en pleister zitten 2 verschillende hormonen, dit is oestrogeen en progestageen. Deze hormonen zorgen ervoor dat de ovulatie uitblijft en het baarmoederslijmvlies veranderd wordt, waardoor de innesteling bemoeilijkt wordt. Tevens veranderd de consistentie van het slijm in de baarmoedermond, wat het bemoeilijkt voor de spermacellen om in de baarmoeder te komen.

In de preparaten met 1 hormoon, dit is progestageen, wordt gezorgd dat er, zoals eerder genoemd bij de preparaten met 2 hormonen geen ovulatie is en het baarmoederslijmvlies veranderd waardoor de innesteling bemoeilijkt wordt. Tevens veranderd de consistentie van het slijm in de baarmoedermond wat het bemoeilijkt voor de spermacellen om in de baarmoeder te komen. methode met alleen progesteron zijn de pil met alleen progestageen, prikpil, implantatiestaafje en hormoon spiraal.

Bij de koperspiraal wordt geleidelijk koper afgegeven dat een giftige werking heeft op de spermacellen en er voor zorgt dat de zaadcellen onbeweeglijk gemaakt worden. Daarnaast heeft ook de spiraal een ontstekende werking waardoor de innesteling bemoeilijkt wordt. De hormoon spiraal geeft dagelijks een hoeveelheid progesteron af waardoor de opbouw van het baarmoederslijmvlies onderontwikkeld blijft en een zwangerschap niet kan innestelen. Bij beide spiralen veranderd de consistentie van het slijm in de baarmoedermond wat het bemoeilijkt voor de spermacellen om in de baarmoeder te komen.

Bij barrièremethoden zoals een (condoom, pessarium, vrouwencondoom en baarmoedermondkapje) wordt voorkomen dat de eicel en de zaadcel elkaar bereiken. Deze methoden wordt vaak gebruikt in combinatie met middel die de zaad kwaliteit tegen gaan.

Bij definitieve methoden (de sterilisatie van de man of vrouw) wordt door middel van een operatie de voortplantingsorganen veranderd waardoor een bevruchting permanent wordt voorkomen.

Tijdens een consult op onze praktijk willen we in gesprek gaan welke vorm van anticonceptie het meest geschikt is. We bespreken hierbij de betrouwbaarheid, mogelijke bijwerkingen en of er contra-indicaties zijn.
Iedere vrouw is welkom voor een anticonceptie consult ongeacht of wij je al kennen van een zwangerschap.
Wanneer je goed geïnformeerd bent over de mogelijkheden en een keuze gemaakt hebt welke vorm van anticonceptie bij jou past, kunnen wij je verwijzen naar de huisarts of zelf het gewenste middel voorschrijven.
Voor de anticonceptie pil of vaginale ring geven wij een recept waarmee bij de apotheek het medicijn opgehaald kan worden. Over het juiste gebruik van het medicijn geven wij informatie.

Indien het implantatiestaafje de gewenst anticonceptie vorm is ontvang je vooraf een recept waarmee het medicijn opgehaald kan worden bij de apotheek. Met het medicijn kom je dan terug bij ons en plaatsen wij het implantatiestaafje.

Voor de barrièremethode (pessarium, vrouwencondoom en baarmoederkapje)  en de prikpil verwijzen naar de huisarts. Mocht je gebruik willen maken van een definitieve methode wordt je verwezen naar de gynaecoloog of uroloog.

De plaatsing van een spiraal kan op onze praktijk verricht worden. Van te voren sturen wij een recept met de desbetreffende anticonceptie vorm. Dit kan bij de eigen apotheek opgehaald worden. Vooraf aan de plaatsing van de spiraal wordt een echo verricht waarbij gecontroleerd wordt of er geen zwangerschap aanwezig is of dat er rekening gehouden moet worden met een bijzondere baarmoeder vorm. Indien u twijfelt of u een SOA bij zich draagt wordt u verzocht vooraf aan de plaatsing een test te verrichten. De reden hiervoor is dat er anders de infectie in de baarmoeder gebracht kan worden.
Met behulp van een eendenbek wordt de baarmoedermond bekeken en wordt de baarmoeder opgemeten. Als gecontroleerd is dat de spiraal past wordt de spiraal geplaatst. Na de plaatsing wordt de positie van de spiraal echoscopisch gecontroleerd om zeker te zijn dat alles goed verlopen is. Wij vragen iedereen na de plaatsing van de spiraal na 6 weken terug te komen voor opnieuw een controle echo. Op eigen wens bent u hierna jaarlijks welkom voor controle.