Echocentrum

Veel aanstaande ouders vinden het prettig tijdens de zwangerschap af en toe een echo te krijgen. 

Tijdens de zwangerschap worden er een aantal medische echo’s aangeboden en er is de mogelijkheid een echo op eigen verzoek te laten doen.

Bij ‘t Haagsch Geboortehuys kun je al je medische echoscopische onderzoeken laten maken. Wij werken samen met echopraktijk BovenMaas prenataal. De echo’s worden gemaakt door verloskundigen die gespecialiseerd zijn in echoscopie en vakkundig opgeleide echoscopisten. 

Tijdens de onderzoeken nemen de gekwalificeerde echoscopisten ruim de tijd om jullie kind mooi in beeld te brengen en wordt alles uitgebreid aan jullie uitgelegd.

De echopraktijk BovenMaas prenataal gebruikt hoogstaande apparatuur, heeft een eigen kwaliteitsmanager en heeft met het regionaal centrum voor prenatale diagnostiek een nauwe samenwerking. Hiermee kunnen wij medisch gezien de hoogste kwaliteit waarborgen.

Met alle zorgverzekeraars zijn er contracten waardoor je al je medische echoscopische onderzoeken 100% vergoed krijgt.

Wil je extra (pret)echo’s in de zwangerschap, zoals een 2D 3D of 4D echo dan is dat altijd mogelijk. De verzekering zal deze echo’s niet vergoeden maar op ieder moment van de zwangerschap kun je een echo laten maken. Je hebt hier geen verwijzing voor nodig.

Voor de echo’s die op eigen verzoek gedaan kunnen worden verwijzen wij naar het pretecho bureau kijk nou es. Kijk voor de mogelijkheden en kosten op www.kijknoues.nl

Alle medische echo’s worden gemaakt in ons echocentrum door BovenMaas Prenataal

Alle echo’s op een rijtje

Vroege echo - 7 weken (medisch)

De vitaliteitsecho wordt vroeg in de zwangerschap gedaan en is daarom vaak de eerste echo.

De termijn waarop deze echo wordt gedaan is vanaf zeven weken zwangerschap.

Er wordt gekeken of het om een gezonde zwangerschap gaat dat wil zeggen dat we kijken naar de aanwezigheid van hartactie bij het kind en of de zwangerschap in de baarmoeder zit of daar buiten.

Ook wordt de baarmoeder inclusief de placenta bekeken.

De vitaliteitecho duurt ongeveer vijftien minuten.

De vitaliteit echo wordt één keer vergoed door de zorgverzekeraar.

Termijn echo - 10/11 weken (medisch)

De termijnecho wordt vroeg in de zwangerschap gedaan en wordt gebruikt om vast te stellen hoe ver je zwanger bent en wat de uiteindelijke uitgerekende datum zal zijn.

De ideale termijn om deze echo uit te voeren is tussen de tien en twaalf weken zwangerschap. Dan kan de bepaling van de zwangerschapsduur het meest betrouwbaar berekend worden.

Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken of er sprake is van een gezonde zwangerschap, of het gaat om een eenling of meerling zwangerschap en wordt de baarmoeder inclusief de placenta bekeken.

De termijnecho zal ongeveer twintig minuten duren.

De termijnecho wordt maar één keer vergoed door de zorgverzekeraar.

Geslachtsecho - 14+ weken (niet medisch)

Er kan altijd voor een echo op verzoek gekozen worden. Wil je graag weten of je een jongen of meisje verwacht ? Al vanaf 14 weken kan zeer betrouwbaar het geslacht beoordeeld worden met een geslachtsecho. Voor deze echo’s verwijzen we jullie naar Kijk nou es het pretecho bureau waar we mee samenwerken.

20 weken echo - 18/22 weken (medisch)

De 20-weken echo ook wel structureel echoscopisch onderzoek genoemd is een uitgebreid medisch echoscopisch onderzoek, dat indien gewenst wordt uitgevoerd tussen 18 en 22 weken zwangerschap. Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar mogelijke lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind, heel belangrijk hierbij is de beoordeling  van een mogelijk open rug of open schedel bij het kind (neuralebuis-defecten).  Daarnaast wordt er gekeken naar de ontwikkeling  van alle organen, de  groei van het kind en de hoeveelheid vruchtwater wordt beoordeeld.

Als er tijdens de 20-weken echo afwijkende bevindingen worden waargenomen kom je in aanmerking voor verder onderzoek. Dit vervolg onderzoek bestaat uit een Geavanceerd Ultra Geluid onderzoek (GUO). Wanneer er in je directe familie lichamelijke afwijkingen voorkomen kom je direct in aanmerking voor een Geavanceerd Ultra geluid Onderzoek tussen de 18 en 22 weken zwangerschap. Daarnaast zijn er nog een aantal medische indicaties waarbij dit Geavanceerd Ultra Geluid onderzoek uitgevoerd wordt.  Je wordt daarvoor door verwezen naar de gynaecoloog.

Tijdens de eerste controle zal uit het intake gesprek blijken of er sprake is van een verhoogd risico waardoor je in aanmerking komt voor een van deze medische indicaties. De 20-weken echo wordt voor alle zwangeren vergoed door de zorgverzekeraar.

Voor meer informatie over de 20-wekenecho wordt verwezen naar:

www.rivm.nl/nieuws/folder-prenatale-screening-op-down-edwards-en-patausyndroom-beschikbaar-in-10-vertalingen

Medische echo op indicatie (medisch)

Tijdens de zwangerschap kan het nodig zijn een echo op indicatie te doen om bepaalde zaken uit te sluiten of op te sporen. Hierbij kan gedacht worden aan groeiecho’s hierbij wordt de grootte van het kind gemeten, liggingsecho’s hierbij wordt gekeken of het kind met het hoofd naar beneden ligt en echo’s om te bepalen waar de placenta ligt.

Ook kan er sprake zijn van een spoed echo zoals bij bloedverlies. Het kan nodig zijn hiervoor tweemaal een echo te moeten doen.

Deze echo’s worden altijd vergoed door de zorgverzekeraar.

2D 3D 4D pretecho - 24/30 weken (niet medisch)

Wil je naast de medische echo’s die je tijdens de zwangerschap krijgt aangeboden je kind ook graag in 2/3 of4D bekijken of een echo laten maken waar familieleden bij aanwezig kunnen zijn? Daarvoor verwijzen we je door naar pretecho bureau kijk nou es. Daar kan je uitgebreid en rustig je kind nog eens bewonderen. Door de 3/4D functie van het echo apparaat ontstaat er een heel realistisch beeld van jullie kind.

Het verschil tussen 2D en 3/4D echoscopie
Bij een 2D echo is er sprake van een het platte zwart/wit beeld en zie je de contouren van het kind, bij een 3/4D echo zijn er stilstaande beelden met diepte bij de 3D echo en bij de 4D echo zie je bewegende 3D beelden d.w.z. dat je de bewegingen die een kind maakt ook live kan zien.
Deze echo’s worden gemaakt door gecertificeerde echoscopisten en zij vertellen je uitgebreid wat je allemaal ziet op de echo.
De 3/4D echo kan het mooist worden uitgevoerd tussen de 27-30 weken zwangerschap, mocht je dit eerder of later willen kan dit natuurlijk altijd.
Kijk op de website van kijk nou es voor de verschillende mogelijkheden voor de echo’s die je op verzoek kan doen.

Wanneer er een echo gemaakt wordt wordt gebruik gemaakt van hoog frequente geluidsgolven, ook wel ultrageluid genaamd. Dit geluid wordt weerkaatst door de inwendige organen en botten. Het terugkerende geluid wordt vervolgens omgezet in een beeld op de monitor. Zo kunnen de organen en andere structuren van de baby worden onderzocht.

Echoscopie kan uitwendig, via de buik en inwendig, via de vagina, worden uitgevoerd. Tijdens het eerste trimester van de zwangerschap wordt er meestal een inwendige echo gedaan omdat de baarmoeder op dat moment  zo beter in beeld te brengen is en de echo hierdoor betrouwbaarder is. Wanneer er een inwendige echo wordt gedaan is het goed dat de blaas leeg is. Bij  het beoordelen van bloedverlies of de ligging van de placenta wordt een inwendige echo gemaakt. Na het eerste trimester is de baarmoeder meestal groot genoeg om een uitwendige echo te doen. Daarbij is dan tot 20 weken de beeldvorming juist beter wanneer er een gevulde blaas is.

Er zijn verschillende redenen waarvoor er tijdens de zwangerschap een indicatie is voor het maken van een echo.

  • bekijken of de zwangerschap zich op de goede plek (in de baarmoeder) bevindt
  • bekijken of het hartje klopt
  • vaststellen van de uitgerekende datum (termijnecho)
  • screenen op aangeboren afwijkingen (20-weken echo)
  • de ligging van het kindje bekijken
  • hoeveelheid vruchtwater meten
  • de groei van het kindje beoordelen
  • plaats van de placenta bepalen

Soms kan het echo-onderzoek aanleiding geven tot nader onderzoek. Wij zullen je dan doorverwijzen naar een specialist. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat er iets niet goed is met de gezondheid van je kind, maar het kan wel ongerustheid met zich meebrengen. Met de huidige echo apparatuur is het kind goed in beeld te brengen. Het is echter niet zo dat met behulp van een echo 100% uitgesloten kan worden dat het kind geheel gezond is.