De praktijk

‘t Haagsch Geboortehuys

Wij zien zwangerschap en bevalling als een natuurlijk en gezond proces. Hierbij staan begrippen als rust, tijd en aandacht voorop. Dit betekent dat er bewust is gekozen voor een kleine praktijk. Daardoor kan meer binding tussen verloskundige en cliΓ«nte ontstaan. Het centraal stellen van wederzijds vertrouwen komt de baring ten goede. Ook streef ik er naar zwangere vrouwen het vertrouwen in hun eigen lichaam te geven om onnodig medisch handelen voorkomen. Daarbij staat veiligheid voor moeder en kind voorop en baseren we ons handelen op wetenschappelijk onderzoek en wordt de verloskundige zorg onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek.

Zwangerschap, bevalling en kraambed

Gedurende de zwangerschap, bevalling en kraambed begeleiden wij je. Tijdens de zwangerschap kom je regelmatig op controle op de praktijk en worden de standaard controles uitgevoerd. In het begin kom je iedere vier weken en aan het eind van de zwangerschap neemt de frequentie van de controles toe en kom je vanaf 36 weken iedere week.

Tijdens de bevalling begeleiden wij je thuis of in het ziekenhuis. Wanneer je kind geboren is komen wij tijdens de kraamweek nog meerdere keren bij je langs om te kijken of het met jou en je pasgeboren kind goed gaat en je te begeleiden en adviseren bij o.a. borstvoeding e.d.

Zes weken na de bevalling ben je welkom op de praktijk voor een nacontrole, we kunnen dan de zorg evalueren en als er eventuele vragen zijn kunnen die nog beantwoord worden.

Het Team

In de praktijk zijn wij met twee verloskundigen werkzaam. Petra Schouten is als assistente aan de praktijk verbonden. Zij ondersteunt ons bij de spreekuren. Je krijgt haar ook aan de lijn tijdens het telefonisch spreekuur. Vragen die ze niet kan beantwoorden, overlegt ze met ons.

‘t Haagsch Geboortehuys wil je graag begeleiden tijdens je zwangerschap, bevalling en kraambed, professionele en persoonlijke zorg zijn daarbij erg belangrijk. Jullie als aanstaande ouders staan centraal, jullie vragen, wensen en behoeften. Wij willen niet alleen medische zorg verlenen, maar ook jullie coach en adviseur zijn. Want zwanger zijn, een kind baren en krijgen is een ingrijpende en kwetsbare gebeurtenis.

Het krijgen van een kind is een natuurlijk gebeuren. Zwangerschap en bevalling vormen een prachtige samenwerking tussen moeder en kind. Als verloskundigen zullen wij dit proces zo goed mogelijk begeleiden. wij geven er de voorkeur aan dit natuurlijk proces niet te verstoren, maar waar nodig adviezen en aangepaste zorg te geven. Daarnaast hopen wij jullie te helpen bij het vertrouwen krijgen in je eigen lichaam en kind.

Wij hopen dat je aan het eind van de zwangerschap weet dat je kundige zorg krijgt van betrokken medewerkers zodat je met vertrouwen de bevalling in gaat. Wij staan hierbij altijd open voor opmerkingen. Laat het weten! Reageren op de gegeven zorg kan mondeling en via de mail.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat wij onze verloskundige kennis steeds up-to-date houden, daarom volgen wij jaarlijks verschillende bijscholingen. Ook staan wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV.

Spreekuur

Van maandag t/m vrijdag is er telefonisch spreekuur tussen 08.30 uur en 10.30 uur.

Hiervoor bel je met het telefoonnummer van de praktijk
070 – 205 73 53

Er wordt iedere werkdag volgens afspraak spreekuur gehouden, zowel overdag als `s avonds.

Locaties:
‘t Haagsch Geboortehuys

Goudenregenstraat 99
Stevinstraat 94

HagaZiekenhuis
Leyweg 275

Den Haag

Studenten

De praktijk zal tijdens vakantieperiodes, tijdens vrije dagen en bij ziekte waargenomen worden door een waarnemend verloskundige. Dit zal ruim van te voren kenbaar gemaakt worden onder kopje nieuws op de website. Het is daarom belangrijk regelmatig het nieuws van de praktijk te volgen.

De praktijk zal stageplekken aanbieden aan verloskunde studenten van de verschillende opleidingen in Nederland. Ik vind het belangrijk een bijdrage te leveren aan de opleiding van de toekomstige verloskundigen. Dit betekent dat je tijdens het spreekuur, tijdens de bevalling en tijdens de kraamvisites een student kan treffen.Β  Indien je hier bezwaar tegen hebt kan je dit natuurlijk aangeven.

In de wachtkamer zal een affiche hangen over de betreffende student. In de folder goed bevallen van de verloskunde Academie vind je meer informatie over het belang van de praktijkervaring voor verloskunde studenten.

Betalingsvoorwaarden

De kosten voor verloskundige zorg zijn volledig opgenomen in het basis pakket van je zorgverzekeraar. Wanneer je er voor kiest om in het geboortehotel of in de geboortekliniek te bevallen dan is er sprake van een eigen bijdrage. Bij een aanvullende verzekering worden soms ook deze kosten vergoed. Het is daarom belangrijk dit aan het begin van je zwangerschap te bespreken met de contact persoon van je verzekering. Daarmee voorkom je dat er achteraf kosten zijn waarvan je niet op de hoogte was.

Wanneer je verhinderd bent voor een afspraak laat dit danΒ 24 uurΒ van te voren weten. Indien een afspraak niet wordt nagekomen zonder afmelding zullen er kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Klachtenregeling

Heb je klachten over de verloskundige zorg, vind je dat je niet goed geholpen of benaderd bent? Probeer dit eerst in een gesprek met mij te bespreken. Mocht dit gesprek voor jou niet tot een oplossing leiden of is een gesprek niet mogelijk, dan kun je de klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de KNOV, de Koninklijke Nederlandse Organisatie Verloskundigen.

Meer informatie, vind je op:
www.knov.nl

Klachtencommissie KNOV

t.a.v. De Klachtencommissie
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon: 073 – 689 18 90

evanmackelenbergh@knov.nl