Privacyverklaring

‘t Haagsch Geboortehuys slaat jouw persoons en medische gegevens digitaal op. Dat doen wij om aan jou goede zorg te kunnen verlenen. Ook slaan wij enkele gegevens van je partner en van je pasgeboren baby op. Het verwerken van al deze gegevens doen wij volgens bepalingen in de AVG. Door jouw zorg aan ‘t Haagsch Geboortehuys toe te vertrouwen, geef je aan akkoord te gaan met de opslag en verwerking van jouw gegevens.

Wij gaan op de volgende manier met jouw persoonsgegevens om:

  • Jouw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken wij zodat wij goed zorg aan jou kunnen verlenen.
  • Jouw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van een wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan jou.
  • Jouw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar.
  • Je kunt jouw persoonsgegevens altijd inzien. Stuur ons dan een schriftelijk verzoek.
  • Als je vindt dat de gegevens die wij hebben opgeslagen niet kloppen dan kun je ons schriftelijk vragen om de gegevens aan te passen.
  • Je kunt bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.
  • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met jouw persoonsgegevens.
  • Jouw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Daarbij houden wij ons aan de bewaartermijn van de WGBO.
  • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.